Thiết kế chưa có tên

Giới Thiệu

E-Frist là tổ chức tâm lí học thành công thành lập 2023. Với sứ mệnh đồng hành cùng
người trẻ hiểu về sức khỏe tâm lý bản thân để hoàn thiện năng lực và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Sứ Mệnh

Chuyên gia E-First sẽ cùng các bạn trẻ tìm hiểu tâm lý, khám phá năng lực để định hướng con đường sự nghiệp thành công hạnh phúc cho tương lai cho họ. E-First nâng cao sức khỏe tinh thần để dẫn đến thành công hạnh phúc cho các bạn trẻ.

Tầm Nhìn

E-First là tổ chức tâm lý học thành công đầu tiên ở Việt Nam, hỗ trợ các bạn trẻ Việt Nam có một sức khỏe tâm lý mạnh mẽ để hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

0 +
Dự Án
0 +
Ca
0 %
Hiệu Quả
0 +
Tỉnh Thành

Mọi Người Nghĩ Gì Về Chúng Tôi

Liên Hệ Tư Vấn